NyheterÖstergötlandSöderköping

Söderköping: Brand i container på avfallsstation

En brand upptäcktes på avfallsstationen på Telegatan i Söderköping på lördagsförmiddagen.Räddningstjänsten skickades till platsen. Där släckte man en brand i en container. Branden var begränsad till containern och någon spridningsrisk förelåg inte. Hur branden startat är oklart.

Relaterade artiklar

Back to top button