CoronaNyheterÖstergötland

Coronaläget i länet – fortsatt svårt hålla avstånd

I den sammanfattning som landets Länsstyrelser sammanställer veckovis kan man den gångna veckan slå fast att det är svårt att undvika trängsel både kollektivtrafik och affärer. 

Östergötland, Gotland, Skåne, Örebro och Dalarna rapporterar om små förbättringar i efterlevnaden, något som delvis kan bero på skärpta råd. I Skåne är det mindre trängsel på flera offentliga platser, i Östergötland upplevs allmänhetens motivation till att följa rekommendationer ha ökat och i Dalarna har besökstrycket på köpcenter minskat jämfört med samma period föregående år.

Trots förbättringar är det fortfarande minst tolv län som rapporterar svårigheter i att undvika trängsel och att hålla avstånd.

I Uppsala, Jönköping och Skåne rapporterar man att generellt att färre personer rör sig ute i samhället. Däremot har man i fem län, däribland Skåne, uppmärksammat trängsel i samband med besök i butiker och gallerior.

Behov av att hantera trängsel

Tolv län rapporterar om nya behov av åtgärder – framförallt behov av samordnade kommunikationsinsatser gällande skärpta råd. Norrbotten, Södermanland och Östergötland ser ett behov av att hantera trängsel i butiker.

Tio län rapporterar om nya åtgärder som vidtagits hos länens kommuner. Bland annat utifrån de skärpta råden. Ett par län rapporterar om åtgärder på badhus medan andra län rapporterar om åtgärder på bibliotek. I övrigt har Blekinge, Västerbotten och Östergötland rapporterat om åtgärder för kommande julbord.

Minskad trängsel i kollektivtrafiken

Fyra län rapporterar om en hög efterlevnad i kollektivtrafiken medan 15 län rapporterar om en medelmåttig efterlevnad. Ett par län upplever förbättrade förutsättningar för efterlevnaden baserat på utvecklingen av beläggningsgrad samt antal resenärer. 15 län rapporterar att beläggningsgraden är betydligt lägre än normalläget, där bland annat Stockholm län har sett en minskning på nio procent av spärrpassager mellan vecka 43 och 45. Östergötlands län rapporterar att trängseln har minskat jämfört med föregående vecka. Detta tros bero på de nya rekommendationerna i länet.

Östergötlands län uppger även att man förbereder för scenarion med bland annat ökat antal sjukskrivna chaufförer.

Relaterade artiklar

Back to top button