NorrköpingNyheterÖstergötlandStörningar & Samhällsnyheter

Eldning på Esterön kan sprida röklukt

Under de kommande veckorna kan det lukta rök i Kolmården och Norrköping. 

Orsaken är att det gallras gran på Esterön och att riset bränns på plats. Norrköpings kommun gör just nu röjningsinsatser för att bevara gamla, grova ekar och för att skapa en öppnare lövrik strandskog på ön.

Mindre granar tas ner och eldas för att rädda större ekar som är upp till 300 år gamla. Ekarna har tidigare stått fritt med mer sol och när granarna är nedtagna kommer ekarna att må bättre och växa sig starkare igen.

Grenar och ris eldas på plats då det blir för stor miljöpåverkan att forsla bort det med båt på grund av de stora massorna. Riset kan inte ligga kvar då det blir en försurning av gran i marken och lokal övergödning. Allt virke som kan återbrukas kommer att tas om hand, skriver kommunen på hemsidan.

Relaterade artiklar

Back to top button