Norrköping: Grävmaskin rev ner ledning i Haga

FOTO: NIKLAS LUKS

Vid 13.20-tiden inträffade en olyckshändelse vid spårvägen på Taborsbergsvägen i Norrköping.

I höjd med Cedersborgsvägen hade en grävmaskin slitit ner en lina som spårvagnens kontaktledning är fäst vid, ett tvärstag. Man beslutade sig då för att göra en räddningsfrånkoppling vilket innebar att alla spårvagnar blev utan ström. Räddningstjänsten tillkallades för att arbetsjorda kontaktledningen så att reparationsarbetet kunde påbörjas.

Under en timmes tid stod alla spårvagnar helt stilla och båda linjerna ersattes med buss. Vid 14.30-tiden var strömmen tillbaka på hela linjenätet.