ÖstergötlandSöderköpingStörningar & Samhällsnyheter

Söderköping: Dricksvattnet i Östra Ryd är förorenat

Vattenverket i Östra Ryd utanför Söderköping har visat indikationer på E.coli- och koliforma-bakterier i vattnet, uppger Söderköpings kommun på torsdagen via sin hemsida.

Hushåll som är anslutna till det kommunala vattennätet rekommenderas att tillsvidare koka dricksvattnet före användning. Söderköpings kommuns VA-enhet meddelar att felsökning pågår och att mer information kommer att finnas på kommunens hemsida.

Relaterade artiklar

Back to top button