NorrköpingNyheterÖstergötlandStörningar & Samhällsnyheter

Stort utsläpp av bensin i Oljehamnen

Det var strax efter klockan elva som räddningstjänst och polis larmades till Oljehamnen i Norrköping.

Vid Statoils depå har en större mängd bensin läckt ner i dagvatten- och avloppssystemet. Läckan är omfattande och det handlar om minst 100 kubikmeter som läckt ut sedan i söndagsförmiddag.

Slottshagens reningsverk tvingades stoppa verksamheten på grund av riskerna med den explosiva atmosfär som uppstått. Det finns inget som tyder på att det läckt ut bensin i omgivande vatten.

Ett område vid oljehamnen har spärrats av och polisen avser att göra en teknisk undersökning när det är riskfritt att vistas på platsen. En anmälan om miljöbrott har upprättats.

Relaterade artiklar

Back to top button